מידע משפטי אודות רכישה באתר טונר מקורי - דיו מקורי. תקנון תנאי שימוש באתר.

*לתשומת לב הגולשים באתר - גלישה ו/או ביצוע רכישה באתר מהווה ראיה לכך שהגולש הסכים לתנאי השימוש הרשומים מטה.

*סימון התיבה המאשרת את קריאת תקנון האתר בעת ביצוע רכישה, מהווה ראיה כי אכן קראתם והסכמתם לכל התנאים וההתניות המופיעים לעיל ולהלן.

*אתר זה פתוח בפני גולשים מכל רחבי העולם, אולם השירותים והמוצרים המוצעים בו, מסופקים אך ורק בתחומי מדינת ישראל.

*החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל הזמנות אשר בוצעו באתר. הזמנות אשר התקבלו באתר, אינן מחייבות את החברה בשום מקרה. החברה תהא רשאית שלא לקבל את ההזמנה בשל שיקולים של ניהול מלאי, חוסר במלאי, מחסור של כח אדם, אסון טבע, או כל בעיה אחרת אשר מונעת את קבלת ההזמנה.

עם זאת, החברה תדאג לעדכן את הלקוח בהקדם האפשרי, בדבר חוסר היכולת לקבל את הזמנתו.

*האתר מאוחסן ופועל בישראל ועל כן חלים עליו אך ורק חוקי מדינת ישראל.

*לתשומת לבכם - כל שימוש בשירותי האתר, לרבות גלישה ועיון בתכניו, מהווה ראיה לכך שקראתם והבנתם את תקנון האתר והסכמתם לתנאיו.

*סימון התיבה המאשרת את קריאת תקנון האתר, בעת ביצוע הזמנה, מהווה ראיה חלוטה לכך שאכן קראתם, הבנתם והסכמתם לתנאיו.

אם תוכן המידע המפורט של תנאי התקנון, שלעיל ולהלן, אינו מקובל או מוסכם עליכם במלואו, אזי אל לכם לגלוש באתר זה, או להשתמש בשירותים אשר מוצעים באתר זה.

* אין לפרש דבר מן הכתוב לעיל ולהלן כאחריות נוספת. החברה לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה.

 

    אתר זה מתוחזק ומופעל על ידי טונר מקורי - דיו מקורי, תמר Genuine.

     
   כתובת החברה - כורזין 5 גבעתיים 5358306   טלפון 035092424
     
  דואר אלקטרוני  - service@toner123.co.il   פקס  035713097
     
  להלן החברה.

 

תוכן האתר, לרבות הנתונים, המידע, הסקירות, הדעות והדירוגים, להלן המידע, נכתב ונערך על בסיס מידע פומבי ו/או מידע שפורסם, כולו או חלקו, על ידי גורמים מצד שלישי והוא מובא לידיעה כללית בלבד. אין להסתמך על המידע, ואין לראות בו המלצה או תחליף לשיקול דעת עצמאי, או יעוץ ו/או הצעה כלשהם – בין באופן כללי ובין לשם ביצוע פעולות כלשהן.
המידע הכלול באתר זה, הנו מידע כללי האמור להיות נכון עד כמה שניתן. החברה, מסירה מעל עצמה כל אחריות מפורשת או משתמעת לגבי כל שימוש שיעשה על בסיס המידע הרשום באתר.

המידע הכלול באתר אינו מחייב את החברה בשום מקרה, הגולשים באתר נדרשים שלא לבסס הנחות כלשהן על בסיס מידע זה.

לתשומת לב הגולשות באתר!
בכל מקום בו נכתב בלשון זכר הכוונה גם לנקבה במשמע.תאימות ופעולה תקינה של טונר תואם ואו דיו תואם :

טונרים ודיו שאינם מקוריים, בהם משובץ שבב, עשויים להיות מושפעים מעדכוני קושחה של יצרנית המדפסת ולהפסיק לתפקד או שלא לפעול כבר בתחילה.

אי לכך, החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא למכור את אלו, אף אם הוזמנו, וזאת בסמוך למועד בו נודע לה כי אלו הושפעו או יושפעו מעדכון קושחה.

הגבלת אחריות.
החברה לא תישא על עצמה שום חבות ולא תשא באחריות כלשהיא, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בגין עדכוני קושחה אשר עשויים לגרום להשבתת פעילותה של המדפסת, הודעות שגיאה, וכל גורם אחר הקשור לשימוש עם טונר שאינו מקורי או דיו שאינו מקורי ואשר הושפעו מעדכון קושחת המדפסת.

*למרות האמור לעיל, לקוחות אשר רכשו טונר לא מקורי או דיו לא מקורי אשר אינם פועלים או חדלו מלפעול בשל עדכון קושחה, יהיו זכאים להחלפה או זיכוי, של החלק היחסי עד לשווי מקסימלי של המוצר שרכשו.

אתר זה, הנו חנות מקוונת אשר מאפשרת לגולשים אפשרות למצוא ולרכוש באופן מקוון טונר מקורי, דיו מקורי, טונר תואם, דיו תואם.
אתר זה מיועד אך ורק עבור ציבור הגולשים באינטרנט בתחומי מדינת ישראל.

הצהרת פרטיות
על מנת לשלוח בקשת רכישה, הנכם מתבקשים לספק את הפרטים הללו : שם פרטי ואו שם משפחה ומספר טלפון.
מובהר בזאת כי כל הפרטים הנמסרים לנו, ישמשו אך ורק לצורך יצירת קשר בנוגע להזמנתכם ואנו מתחייבים שלא להעבירם לצד שלישי.

תנאי שימוש באתר

הוראות תנאי השימוש באתר יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו בסיס לכל התדיינות משפטית בינך לבין החברה. לכן, עליך לקרוא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון ,טרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או רכישת שירות, גלישה או ביצוע של רכישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולהסכים לכל הכתוב להלן, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון האתר הנך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.

כל אדם רשאי לגלוש ולבצע הזמנה של מוצרים ושרותים המוצעים באתר זה, זאת בכפוף למילוי התנאים המצטברים אשר מפורטים להלן:

הגולש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, במידה והנו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור ממונה, יראו את רכישתו באתר כאילו קיבל את אישור הממונה עליו.


תנאי מכירה
גלישה באתר מאפשרת לכם למצוא ולרכוש טונר מקורי ו/או טונר תואם דיו מקורי, ו/או דיו תואם, באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, בדרך קלה ומהירה.
כדי לבצע הזמנה באתר תדרשו להזין את פרטיכם.

כל המחירים המופיעים באתר זה כוללים מע"מ בסך של 17% ובגינם תופק חשבונית מס.

אודות המוצרים

ככלל, טונרים, ראשי דיו, מתכלים ומחסניות דיו אשר מוצעים למכירה באתר זה הנם מקוריים אשר יוצרו על ידי יצרן המדפסת.

על מנת להמנע ממקרים של מקח טעות, יובהר כי רק בדפי מוצר בהם מצויין מפורשות כי המוצר מקורי, אזי המוצר המוצע בהם הינו מוצר מקורי חדש.

 

תמונות של טונרים, מחסניות דיו ומדפסות אשר מוצגות באתר יועדו לשם המחשה וזיהוי ויזואלי בלבד. תמונות אלו, אינן מחייבות את החברה.
המחירים המוצגים באתר, הנם עד גמר המלאי ו/או ניתנים לשינוי ע"י החברה, ללא חובת הודעה מוקדמת לגולשים.

יובהר ויודגש, כי קבלת אישור הזמנה באמצעות דואר אלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את בעלי האתר וכי רק רישום הזמנה, כפי נרשם במחשבי החברה עשוי לשמש כראיה לנכונות ביצוע הזמנה.

זיכוי כספי לאחר רכישה, ינתן במסגרת הוראות חוק הגנת הצרכן וכפי שמתחייב בכתב האחריות.


אפשרויות תשלום
אפשרויות התשלום בגין ביצוע הזמנה באתר כוללות כל כרטיס אשראי שהונפק בישראל (פרט לכרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס), כסף מזומן, המחאה (בתנאים מסויימים בלבד), העברה בנקאית, ובאמצעות מערך התשלומים של חברת פייפאל (PayPal).

אפשרויות ביטול הזמנה

ביטול של הזמנה, טרם שנשלחה, של מוצר אשר אינו נמצאים דרך קבע במלאי החברה ו/או אשר הוזמן במפרט יחודי על פי דרישת הלקוח, יהיה כרוך בתשלום דמי טיפול בסך 10% מערך ההזמנה או 100 ש"ח , הגבוה מבינהם.

ביטול הזמנה לאחר שנשלחה יהיה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה או 100 ש"ח, הגבוה מבינהם, נוסף על עלויות השילוח הלוך ושוב.


אפשרויות החזרה של מוצר

ככלל ניתן להחזיר כל מוצר תוך פרק זמן של 14 ימים, כאשר זה שלם וארוז באריזתו המקורית. ראשי דיו, מחסניות דיו, טונרים ומתכלים שאריזתם נפתחה לא יזוכו בשום מקרה. התמורה בגין החזרת מוצר, תזוכה בכרטיס אשראי ו/או מזומן ו/או באמצעות המחאה, למעט דמי המשלוח המקוריים ששולמו.
על המוצרים המוחזרים להגיע אל חברה, כאשר הוצאות המשלוח אל החברה יחולו על הקונה. במקרים של מקח טעות תשא החברה בכל הוצאות השילוח.


אפשרויות הובלה / תנאי אספקה

הזמנה לכתובות שמחוץ לשטחי גוש דן, תשלח אל כתובת הלקוח באמצעות משלוח של דואר רשום או באמצעות חברת בלדרות, תוך פרק זמן שנע בין 1 עד 10 ימי עסקים. כפי שנמסר מבעוד מועד על ידי נציגי החברה.
מועד האספקה בפועל, תלוי בזמינות המוצר ובשרותי הדואר והבלדרות.

אספקה של מוצרים בתחומי גוש דן, תעשה באמצעות נציג החברה או שליח מטעמה.
ניתן לאסוף כל מוצר אשר זמין במלאי החברה באופן עצמאי (בתאום מראש).

עלות שילוח מוצר מהיום למחר, באמצעות חברת שילוח חיצונית(UPS) אל אזורים שמחוץ לתחומי גוש דן הינה 35 ש"ח בתוספת מע"מ.
עלות משלוח מוצר באמצעות דואר רשום, לכל רחבי הארץ הינה 15 ש"ח בתוספת מע"מ.

*משלוח מהיום למחר, אל מעבר לתחומי הקו הירוק מותנה בזמינות השרות של חברת השילוח אל המיקום הנדרש ומצריך תאום מראש עם נציגי שרות הלקוחות.

הזמנה שבוצעה באתר ולא הוספו לה דמי משלוח ניתנת לביטול באופן חד צדדי על ידי החברה.
התשלום עבור המשלוח או ההובלה יצטרף לתשלום עבור המוצר ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.

זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
אספקת המוצרים מותנית בזמינותם במלאי החברה/מלאי היצרן/מלאי היבואן. אי לכך, אין להסתמך על ביצוע הזמנה באתר לצורך כלשהו ומומלץ לוודא זמינות של מוצרים עם נציגי השרות.
במידה והוזמן מוצר שאזל מן המלאי, יוצע ללקוח מוצר שווה ערך ויתאפשר הן לחברה והן ללקוח לבטל את ההזמנה.


שרות לקוחות

צוות שרות הלקוחות של החברה, ערוך לתת מענה לכל שאלה אודות המוצרים המוצגים באתר כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, סיוע בתפעול והתקנה של המוצר, ומידע בכל נושא אחר. ניתן לפנות לנציגי שרות הלקוחות באמצעות דואר אלקטרוני ובאמצעות הטלפון.
נציגי שרות לקוחות עומדים לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ולאחריו.

נשמח לקבל ביקורות ועצות אשר יתרמו לשיפור חווית המשתמש באתר.


אחריות
א. החברה תהא אחראית כלפי הלקוח להבטחת פעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה תחת תנאי שימוש סטנדרטיים, זאת לאורך התקופה הנקובה במסגרת כתב האחריות ובהתאם לתנאיה הספציפיים כפי שהוגדרו על ידי היצרן ו/או היבואן. מניין תקופת האחריות יחל ביום הרכישה.
ב. במהלכה של תקופת האחריות יתקן נותן האחריות ו/או יחליף, ללא תשלום, מוצר פגום, זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי. אחריות בגין מוצרים תנתן במעבדת השרות של נותן האחריות בלבד.
ג. במידה והמוצר אינו במלאי זמין או שייצורו הופסק, יתן נותן האחריות מוצר אחר שהנו שווה ערך בביצועיו (בטווח של עד 10% ) למוצר הפגום, בכפוף להסכמת הלקוח. לחליפין ישפה את הלקוח בערכו היחסי של המוצר.
ד. כתב האחריות יוענק ללקוח אשר שמו מצוין בתעודת האחריות ובחשבונית הלקוח והוא אינו ניתן להעברה לידי צד שלישי. אחריות תינתן רק בצירוף חשבונית רכישה.
ה. מוצר תקול ישלח אל מעבדת השרות של נותן האחריות כשהוא ארוז באופן שיבטיח מניעת נזק, כאשר הוא מבוטח בשוויו המלא על חשבון השולח ובצירוף תעודת אחריות וחשבונית המהווה הוכחת רכישה.
ו. משך זמן הבדיקה והתיקון של מוצר פגום עשוי להמשך עד 14 ימי עסקים, אם כי אנו מתחייבים לעשות כל מאמץ על מנת להשיב ללקוח את המוצר המתוקן בהקדם האפשרי.

מקרים בהם לא תחול אחריות
א. הסרתה או קריעתה של מדבקת האחריות. האחריות לא תינתן בכל מקרה של שינוי, הסרת פרטי הציוד ופרטי האחריות המוטבעים עליו.
ב. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאינו תואם את הוראות ההפעלה ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, חדירת מים וכל מקרה אחר.
ג. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש כלשהו ברשת החשמל או כתוצאה מהפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל, שיבוש או הפרעה ברשת הטלפון, חיבור לא תקין של המוצר לרשת החשמל לרבות שימוש בכבל אספקת מתח שלא סופק ע"י החברה ו/או שקע חשמלי לא תקין, חיבור שאינו מוארק, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
ד. בוצע תיקון ו/או שינוי כלשהו במוצר, שלא ע"י נותן האחריות, לרבות הרכבת חלקי המוצר או מספר מוצרים יחדיו ובכל מקרה של חיבור או הרכבה לא מתאימים ו/או לא נכונים ו/או לא מקצועיים של המוצר, שלא על ידי נותן האחריות או מי מנציגיו.
ה. במקרים של אי תשלום או אי פרעון ערך המוצר באופן שחורג מהסכם הרכישה שבוצע.
ו. מקור הפגיעה במוצר הנו תוכנה מכל סוג שהוא, לרבות וירוסים.
ז. המוצר נפגע כתוצאה מהזנחה או רשלנות לרבות לכלוך או זיהום מכל סוג שהוא.
ח. החברה לא תהא אחראית לכל נזק או הפסד, לרבות נזק לגוף ו/או לציוד אשר נגרם כתוצאה מהשימוש במוצר או כתוצאה מכשל של המוצר, אלא אך ורק לתיקונו ו/או החלפתו בכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
ט. במידה ובוצע שינוי כלשהו בתעודת האחריות שאינו מלווה בחותמת החברה ובחתימת נציגיה.

הגבלת אחריות
א. החברה לא תהא אחראית לכל נזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווחים הקשור במישרין או בעקיפין למוצר.
ב. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור לתאימותו של המוצר עבור מטרה מסוימת, או בכל הקשור לשוויו וסחירותו.
ג. אין החברה אחראית לנזק כלשהו הקשור למידע המאוחסן על גבי ו/או בתוך המוצר בכל מקרה שהוא.
ד. האחריות כפי שרשומה לעיל, הינה בלעדית ולא ניתנת אחריות אחרת שהנה מרומזת ו/או מפורשת, בין אם בעל פה ובין אם בכתב.
ה. אחריות מוגבלת זו מקנה ללקוחות החברה זכויות משפטיות מוגדרות.
ו. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית לכל נזק או אובדן רווחים מקרי ו/או תוצאתי ו/או מעניש ו/או עקיף ו/או מיוחד שיגרמו כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה, מהשבתת יכולות ההדפסה ו/או השבתת יכולות הסריקה ו/או השבתת יכולות העתקה ו/או השבתת היכולות לשגר ולקבל הודעות פקס.
ז. ט.ל.ח , החברה שומרת לעצמה את הזכות למקרים בהם נפלה טעות בהזנת מחירו הסופי והריאלי של המוצר. מחירו הקובע של מוצר הנרכש באתר זה ינתן לקונה במעמד רכישת המוצר והינו מחיר המכירה הסופי.


יישוב מחלוקות
הלקוח מסכים בזאת, כי כל מקרה של מחלוקת בינו ובין החברה יידון אך ורק בבתי המשפט אשר באזור תל אביב, ולהם ואך ורק להם תהא הסמכות המקומית והעניינית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות אשר נרכשו מן החברה.

גלישה נעימה.

מידע אודות סימנים מסחריים
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת SAMSUNG, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות תאגיד סמסונג.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת HP, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות חברת Hewlett Packard.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת אפסון, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות תאגיד Seiko Epson.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת זירוקס, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות תאגיד Xerox.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת פנסוניק, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות תאגיד Panasonic.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות והתקני ההדפסה משולבים Infoprint, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת Ricoh IBM, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות חברת Ricoh.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת לקסמרק, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות Lexmark International, Inc.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת קנון, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות תאגיד Canon.
המידע המופיע באתר, לרבות מסמכים, מוצרים, שרותים, גרפיקה, תמונות, חומרי פרסום ושמות טכנולוגיות בלעדיות הנוגעים למדפסות, התקני ההדפסה משולבים, טונרים וחומרים מתכלים מתוצרת פנסוניק, הינו סימן מסחרי רשום בבעלות Brother Indusries.