טונר מקורי - דיו מקורי - מתכלים מקוריים

כתב אחריות עבור טונר מקורי, דיו מקורי, ומתכלים מקוריים אשר נרכשו באתר.

כתב אחריות עבור טונרים ומחסניות דיו מקוריים ותואמים - כדי שתוכלו להדפיס בראש שקט.

כתב אחריות עבור טונרים ומחסניות דיו.

אנו מעניקים לרוכשים, באתר toner123.co.il, אחריות מלאה עבור פעולה תקינה של טונרים מקוריים, מחסניות דיו מקורי, טונרים תואמים, מחסניות דיו תואם, למשך כל אורך מחזור החיים המועיל (סיום מחזור החיים של טונרים, ודיו, נמדד באמצעות תפוקת ההדפסה המוצהרת או באמצעות מידע שמאוחסן על גבי שבב זיכרון המשובץ על גבי הטונרים ומחסניות הדיו ו/או מוצג על גבי לוח הבקרה של המדפסת) ו/או למשך אורך חיי המדף (החל ממועד רכישת המוצר, או כפי שמצוין על אריזת המוצר), הקודם מביניהם.

אנו מעוניינים בלקוחות מרוצים - כתב האחריות, מבטיח שביעות רצון מביצועי ההדפסה של מחסניות טונר ודיו אשר נרכשו באתר זה.

 
כתב האחריות מציע החלפה של המוצר ו/או תיקונו ו/או זיכוי כספי (עד לגובה סכום הרכישה).

 
שמירה על מסגרת האחריות של המדפסת
|

האחריות המוענקת ללקוחותינו מבטיחה כי התקנה ושימוש עם מחסניות של טונר או דיו, אשר נמכרים על ידינו, לא יגרמו בשום מקרה להסרה ו/או מניעה של אחריות מצד יצרן המדפסת ו/או אחריות יבואן המדפסת.

טונר תואם, כמו גם דיו תואם אשר מוצעים למכירה באתר זה, מגובים באחריות אשר מכסה תיקון או החלפה של המדפסת, בחדשה, בגין כל נזק שעשוי להגרם כתוצאה מכשל שמקורו באלו.


*כתב האחריות שלעיל, יכסה אך ורק עלות של החלפה, או תיקון. בשום מקרה לא תהא החברה אחראית לכל נזק או אובדן רווחים מקרי ו/או תוצאתי ו/או מעניש ו/או עקיף ו/או מיוחד שיגרמו כתוצאה, ישירה ו/או עקיפה, מהשבתת יכולות ההדפסה ו/או השבתת יכולות הסריקה ו/או השבתת יכולות העתקה ו/או השבתת היכולות לשגר ולקבל הודעות פקס.
מאידך, אנו מתחייבים לספק מדפסת ו/או מדפסת משולבת אשר תשמש כמכשיר חליפי, בהקדם האפשרי, בכל מקרה בו קיים חשד לנזק שנגרם כתוצאה מתקלה שנובעת מן השימוש עם טונר או דיו שנרכשו באתר.

|
אז אם אתם מעונינים באיכות ואמינות בלתי מתפשרת, כדאי לכם לרכוש טונרים ודיו אצלינו.

* אין לפרש דבר מן האמור לעיל כאחריות נוספת. אנו לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה ברשום לעיל.