Lexmark Logo

טונר Lexmark E460dn

מחסנית טונר לקסמרק E360H11E Toner cartridge LEXMARK E360H11E
Lexmark LEXMARK  Black Toner Cartridge E360H11E
תפוקת דפים
9,000
בכיסוי של 5%
 
טונר לקסמרק E460dn
מחסנית טונר Lexmark E360H11E
LEXMARK Black Toner Cartridge E360H11E
מחסנית טונר לקסמרק E460X11E Toner Cartridge LEXMARK E460X11E
Lexmark LEXMARK  Black Toner Cartridge E460X11E
תפוקת דפים
15,000
בכיסוי של 5%
 
טונר לקסמרק E460dn
מחסנית טונר Lexmark E460X11E
LEXMARK Black Toner Cartridge E460X11E
מחסנית טונר לקסמרק E260A11E Toner Cartridge LEXMARK E260A11E
Lexmark LEXMARK  Black Toner Cartridge E260A11E
תפוקת דפים
3,500
בכיסוי של 5%
 
טונר לקסמרק E460dn
מחסנית טונר Lexmark E260A11E
LEXMARK Black Toner Cartridge E260A11E

קנה טונר מקורי עבור לקסמרק E460dn טונר תואם Lexmark E460dn

קנה כעת טונר עבור Lexmark E460dn, בחר טונר מקורי Lexmark E460dn או טונר תואם לקסמרק E460dn והתחל להדפיס עם Lexmark E460dn

Lexmark E460dn טונר

Lexmark E460dn


שקלול הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות, אפשרויות חסכון בנייר ובטונר, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, עלויות הדפסה, בחינת החזר השקעה, עלות פר דף תוך שימוש ב- טונר מקורי או דיו מקורי, ומתכלים מקוריים, וכן קלות שימוש, מקנים למדפסת E460dn דירוג של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

לקסמרק E460dnLexmarkE460dnE460dnמדפסת לייזרמדפסת Lexmark E460dn
Lexmark E460dn


דירוג : 5.0
Lexmark E460dn

נסקר ע"י תמר Genuine בתאריך


שקלול הערכים אשר כוללים את ביצועי ההדפסה, תכונות, אפשרויות חסכון בנייר ובטונר, יעילות אנרגטית, אמינות, מפרטים, עלויות הדפסה, בחינת החזר השקעה, עלות פר דף תוך שימוש ב- טונר מקורי או דיו מקורי, ומתכלים מקוריים, וכן קלות שימוש, מקנים למדפסת E460dn דירוג של חמישה כוכבים Review rating 5.0 of 5 שהנו מעולה.

5.05

הזינו שם ומספר טלפון ואנו ניצור קשר בהקדם